สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา200,782.86192,803.004.0 %2.03,463.042,438.0629.6 %5.0
รวม 200,783 192,803 3.97 % 3,463 2,438 29.60 %