สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม327,856.19334,894.00-2.1 %0.010,344.835,722.6744.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)231,286.2380,000.0065.4 %5.06,464.64778.9488.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)269,351.44374,000.00-38.9 %0.09,034.767,150.2120.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)143,546.0633,662.0076.5 %5.05,670.46879.2184.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)103,059.0035,165.0065.9 %5.05,435.961,896.1065.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)128,486.9537,590.0070.7 %5.05,783.024,660.6719.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)30,712.4211,832.0061.5 %5.05,435.96586.8289.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)132,990.3034,508.9474.1 %5.06,293.801,514.5075.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)93,319.1917,489.0081.3 %5.04,748.10218.9995.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)256,859.33205,240.0220.1 %5.06,488.031,650.7074.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)110,866.2141,157.0062.9 %5.05,295.261,871.7164.7 %5.0
รวม 1,828,333 1,205,538 34.06 % 70,995 26,931 62.07 %