กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,518,391.503,102,837.3011.8 %5.070,489.3953,857.7423.6 %5.0
รวม 3,518,392 3,102,837 11.81 % 70,489 53,858 23.59 %