สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,094,961.80556,779.0049.2 %5.08,737.723,703.4657.6 %5.0
รวม 1,094,962 556,779 49.15 % 8,738 3,703 57.62 %