กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,021,692.30114,221.6588.8 %5.06,008.142,180.5863.7 %5.0
รวม 1,021,692 114,222 88.82 % 6,008 2,181 63.71 %