สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ226,287.63189,707.4116.2 %5.010,519.926,917.6234.2 %5.0
รวม 226,288 189,707 16.17 % 10,520 6,918 34.24 %