กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์639,240.631,061,000.00-66.0 %0.08,319.301,836.6677.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย34,077.7219,349.6443.2 %5.012,640.88290.0097.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,020.1811,716.7153.2 %5.01,036.83353.6265.9 %5.0
รวม 698,339 1,092,066 -56.38 % 21,997 2,480 88.72 %