กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 282,424.59224,001.0920.7 %5.07,533.961,663.7977.9 %5.0
รวม 282,425 224,001 20.69 % 7,534 1,664 77.92 %