กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 240,073.34158,000.0034.2 %5.08,018.59797.6090.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ55,060.5744,000.0020.1 %5.0402.75165.5058.9 %5.0
รวม 295,134 202,000 31.56 % 8,421 963 88.56 %