สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา238,090.41210,000.0011.8 %5.09,278.644,600.2550.4 %5.0
รวม 238,090 210,000 11.80 % 9,279 4,600 50.42 %