สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม191,365.7094,186.0050.8 %5.05,989.381,518.2874.7 %5.0
รวม 191,366 94,186 50.78 % 5,989 1,518 74.65 %