กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 146,482.84127,789.0012.8 %5.07,118.112,239.6568.5 %5.0
รวม 146,483 127,789 12.76 % 7,118 2,240 68.54 %