กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 97,092.9110,500.0089.2 %5.05,839.30286.5495.1 %5.0
รวม 97,093 10,500 89.19 % 5,839 287 95.09 %