กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์143,567.83101,737.3029.1 %5.06,652.241,418.4378.7 %5.0
สำนักกษาปณ์53,533.1540,899.0023.6 %5.014,226.931,239.2191.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,873.209,058.0016.7 %5.03,184.64652.1779.5 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,144.647,544.0017.5 %5.02,756.491,863.7232.4 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,188.6813,000.001.4 %0.56,241.08473.2892.4 %5.0
รวม 230,308 172,238 25.21 % 33,061 5,647 82.92 %