สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ364,597.66222,384.0039.0 %5.07,255.683,369.5553.6 %5.0
รวม 364,598 222,384 39.01 % 7,256 3,370 53.56 %