สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ195,786.75106,977.0045.4 %5.05,870.57633.2789.2 %5.0
รวม 195,787 106,977 45.36 % 5,871 633 89.21 %