ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน88,354.4532,000.0063.8 %5.04,804.38148.9996.9 %5.0
รวม 88,354 32,000 63.78 % 4,804 149 96.90 %