สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน131,963.47208,344.00-57.9 %0.07,133.742,229.5268.7 %5.0
รวม 131,963 208,344 -57.88 % 7,134 2,230 68.75 %