กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง225,985.69385,934.00-70.8 %0.09,253.621,065.3988.5 %5.0
รวม 225,986 385,934 -70.78 % 9,254 1,065 88.49 %