กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 450,869.34628,913.69-39.5 %0.014,034.303,694.2073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89545.6292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,054.8517,668.0011.9 %5.05,186.92405.0292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 340,923.3112,668.8369.0 %5.06,712.04706.4589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,526.327,773.3242.5 %5.02,957.052.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1022,498.5120,180.0010.3 %5.05,340.25378.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1123,532.4119,543.2817.0 %5.03,054.35376.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,135.5714,875.627.8 %3.53,081.37216.3093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1332,477.8531,175.124.0 %2.03,380.50330.2590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1423,252.6218,940.6218.5 %5.03,829.10364.9590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 16,296.448,968.6245.0 %5.04,084.59338.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,500.119,102.0027.2 %5.02,691.71452.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1720,693.581,458.2693.0 %5.03,022.16228.0092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1827,532.4823,000.0016.5 %5.03,254.44226.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,943.1839,254.30-31.1 %0.03,839.26338.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 224,484.5022,804.876.9 %3.03,620.5385.5097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,876.708,983.0049.8 %5.02,870.39414.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2128,016.3427,958.000.2 %0.56,008.91607.4289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66255.0895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2322,577.5313,798.0038.9 %5.03,767.51253.8493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2426,023.9714,111.8145.8 %5.04,766.42336.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,774.1123,729.0017.5 %5.04,602.65875.5781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,608.588,157.0050.9 %5.04,318.89414.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,944.9822,075.0014.9 %5.03,949.32608.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,816.5326,000.0023.1 %5.03,891.24478.5087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2920,557.1818,214.0011.4 %5.02,634.21170.2793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 334,304.9417,615.9248.6 %5.011,060.06184.8798.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,280.7217,772.0020.2 %5.03,823.88450.5288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 432,516.0720,464.4937.1 %5.04,329.23152.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 531,704.9623,125.2027.1 %5.03,852.0974.1098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 630,981.1328,054.909.4 %4.53,632.22302.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 724,410.2119,466.0020.3 %5.04,625.20604.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,739.0320,597.0425.7 %5.04,187.87490.3588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,822.3316,000.0019.3 %5.04,233.94453.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,478.714,960.4433.7 %5.0425.7970.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,152.916,563.8428.3 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,187.803,439.8458.0 %5.0378.6644.4288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,108.632,472.8459.5 %5.0406.4976.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,249.975,251.0027.6 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6085.6278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,740.661,244.0083.9 %5.0511.5776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 17,604.024,105.8446.0 %5.0407.1995.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,732.832,950.3656.2 %5.0362.7361.7583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย6,250.573,423.3045.2 %5.0425.2856.9586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,580.674,979.0024.3 %5.0465.40114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ8,035.547,580.565.7 %2.5587.7752.2591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,430.585,080.8439.7 %5.0583.1576.0087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน8,189.215,300.4435.3 %5.0549.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,697.911,825.8472.7 %5.0488.3971.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค7,722.301,900.0075.4 %5.0402.3496.9075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,430.879,068.443.8 %1.5471.0576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,468.921,306.0084.6 %5.0428.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,526.744,202.0024.0 %5.0394.0338.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 17,124.445,304.0025.6 %5.0405.9451.6687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 28,011.516,319.0021.1 %5.0442.3741.1390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 311,945.581,935.8483.8 %5.0463.0981.6582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,118.314,564.8049.9 %5.0454.37114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,376.64878.4483.7 %5.0533.74119.2277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,465.394,017.0037.9 %5.0663.5558.3891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,069.341,395.0082.7 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,755.863,364.0050.2 %5.0358.0430.4091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0392.921.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,421.125,534.0025.4 %5.0319.4795.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5562.8776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,191.063,693.8440.3 %5.0349.4866.3181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ6,542.741,366.0079.1 %5.0382.9677.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี9,031.486,170.0031.7 %5.0452.191.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9734.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,028.414,316.0038.6 %5.0312.0861.7580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,744.771,055.8477.7 %5.0330.8885.8274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0503.1457.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,915.267,097.8410.3 %5.0330.50142.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว8,710.632,030.0076.7 %5.0437.37170.1261.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง10,794.966,723.0037.7 %5.0499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,148.824,817.0040.9 %5.0488.2667.3686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง7,183.924,079.0043.2 %5.0382.4576.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,177.862,403.0053.6 %5.0328.0839.9087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,513.404,694.8437.5 %5.0487.8239.9091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม10,579.592,720.0074.3 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,085.543,399.0044.1 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,976.232,851.0059.1 %5.0506.6477.9084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,127.583,521.0050.6 %5.0469.0076.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 210,378.597,354.8429.1 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,554,684 1,379,707 11.25 % 178,802 19,210 89.26 %