สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ307,211.38254,000.0017.3 %5.08,681.444,707.4345.8 %5.0
รวม 307,211 254,000 17.32 % 8,681 4,707 45.78 %