กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา565,684.06501,284.0011.4 %5.05,579.79583.3889.5 %5.0
รวม 565,684 501,284 11.38 % 5,580 583 89.54 %