กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว174,525.00114,365.0034.5 %5.06,549.0610,436.19-59.4 %0.0
รวม 174,525 114,365 34.47 % 6,549 10,436 -59.35 %