สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์152,004.80124,000.0018.4 %5.07,749.703,381.6756.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,999.6612,660.009.6 %4.54,468.761,373.8969.3 %5.0
รวม 166,004 136,660 17.68 % 12,218 4,756 61.08 %