กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ173,653.42186,000.00-7.1 %0.08,018.591,711.4178.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,047.845,242.0052.6 %5.0828.34480.2842.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,165.673,733.19-17.9 %0.0778.59555.6528.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,952.842,700.008.6 %4.08,140.34380.0095.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,994.141,312.0056.2 %5.0531.57419.2121.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,492.811,956.8081.4 %5.0802.28243.9669.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,233.90391.0090.8 %5.01,188.41449.9962.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,869.542,751.0028.9 %5.0935.73323.7965.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,384.401,684.0050.2 %5.0767.43440.1742.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,205.311,562.0051.3 %5.0398.15381.484.2 %2.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,815.952,452.0012.9 %5.0397.34267.0132.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,116.523,492.00-12.0 %0.0530.46463.9512.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,721.133,080.0054.2 %5.0749.16349.6053.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,328.312,323.0030.2 %5.0692.54549.3020.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,417.662,608.0023.7 %5.0887.19578.5234.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,014.644,746.00-57.4 %0.0725.72381.8447.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,675.891,936.0058.6 %5.0982.1257.0094.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,307.262,437.0043.4 %5.0749.79252.8866.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,238.302,792.0013.8 %5.0662.56228.4865.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก978.564,733.15-383.7 %0.01,085.59270.1875.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,411.931,998.9041.4 %5.0915.53500.2545.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,954.242,945.580.3 %0.5543.77637.33-17.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,931.351,865.0036.4 %5.0564.03270.1952.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,969.984,698.00-58.2 %0.0452.87457.35-1.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,796.981,201.0057.1 %5.0815.73522.5035.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,100.021,367.0055.9 %5.0837.06571.9131.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,167.993,027.274.4 %2.0780.27493.9036.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,458.052,913.0015.8 %5.0770.45598.0322.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,899.991,740.0040.0 %5.0460.43486.40-5.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,633.404,200.00-15.6 %0.0771.89473.5038.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,343.003,990.0052.2 %5.0860.88542.4537.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,515.212,228.0036.6 %5.0648.88520.9519.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,351.041,675.0061.5 %5.0552.94200.4563.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,756.021,873.0050.1 %5.0820.33322.3260.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,499.793,562.0020.8 %5.0577.98300.7048.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,046.213,073.00-0.9 %0.0481.70196.7559.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,295.513,385.00-2.7 %0.01,197.54657.7245.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,357.893,582.00-6.7 %0.0842.04415.9550.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,179.811,819.00-54.2 %0.0740.69228.8869.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์973.084,138.65-325.3 %0.0505.56268.0347.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,277.864,110.9574.7 %5.0799.19634.7520.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,086.842,568.0116.8 %5.0635.19546.2514.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,227.741,296.0059.8 %5.0955.991,140.00-19.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,877.445,322.52-85.0 %0.0536.24476.8011.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,537.082,500.0029.3 %5.0951.77660.2530.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,907.254,078.00-40.3 %0.0756.66437.7842.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,412.653,291.8739.2 %5.01,859.48799.5557.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,666.277,918.68-3.3 %0.02,631.74712.0172.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,662.941,131.7869.1 %5.0996.32913.978.3 %4.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,925.033,917.140.2 %0.51,158.21669.7042.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,482.35682.0080.4 %5.0901.81298.3966.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,584.472,503.49-58.0 %0.0860.32320.6162.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,001.672,247.7525.1 %5.0587.11721.95-23.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,977.042,635.2011.5 %5.0762.37537.6829.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่77,177.701,577.0098.0 %5.030,754.25533.7198.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,400.441,600.0063.6 %5.01,825.511,045.0042.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,385.052,864.2415.4 %5.0469.80137.4070.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,306.832,814.4714.9 %5.01,174.99304.9574.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,768.911,933.0030.2 %5.0525.29366.8630.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,563.991,269.0064.4 %5.0491.46464.885.4 %2.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,660.9310,187.0030.5 %5.01,934.75428.0577.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,985.3724,196.8313.5 %5.01,506.01646.1457.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,126.506,986.4850.5 %5.01,639.42507.1069.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,614.8317,252.00-3.8 %0.0900.23350.4061.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,466.2016,672.46-1.3 %0.03,336.23454.9086.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,701.4318,028.00-41.9 %0.01,927.68432.1677.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,134.569,244.60-13.6 %0.02,580.43734.2471.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,169.3212,782.9825.5 %5.03,030.34693.0177.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,895.155,658.0068.4 %5.02,677.22647.3075.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,587.598,116.005.5 %2.53,526.72371.9689.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,846.6216,017.5723.2 %5.01,424.49698.2851.0 %5.0
รวม 655,674 494,616 24.56 % 118,110 35,136 70.25 %