กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว547,507.5054,060.0090.1 %5.05,113.921,148.9677.5 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี10,122.1416,034.55-58.4 %0.02,011.14345.0082.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 8,685.8210,147.56-16.8 %0.02,899.911,211.8758.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน9,481.7310,606.19-11.9 %0.01,662.87630.0662.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี10,354.3513,241.00-27.9 %0.0840.79153.2581.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ36,432.0110,936.2470.0 %5.02,914.18994.4565.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา9,167.4112,299.40-34.2 %0.02,566.15697.6072.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง56,061.8314,080.0974.9 %5.02,923.891,129.9861.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,043.5614,156.82-101.0 %0.02,401.70383.7384.0 %5.0
รวม 694,856 155,562 77.61 % 23,335 6,695 71.31 %