กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)295,368.59639,506.00-116.5 %0.017,429.865,382.8069.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด206,668.48373,000.00-80.5 %0.081,474.7737,946.3053.4 %5.0
รวม 502,037 1,012,506 -101.68 % 98,905 43,329 56.19 %