กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์89,075.0640,865.0054.1 %5.05,401.57856.3284.1 %5.0
รวม 89,075 40,865 54.12 % 5,402 856 84.15 %