กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน209,541.08197,103.005.9 %2.510,010.284,198.3858.1 %5.0
รวม 209,541 197,103 5.94 % 10,010 4,198 58.06 %