กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร459,569.7555,595.0087.9 %5.019,709.20164.7699.2 %5.0
รวม 459,570 55,595 87.90 % 19,709 165 99.16 %