กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ172,417.4131,166.7081.9 %5.05,314.02987.3181.4 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี26,653.5515,520.0041.8 %5.02,168.16300.8586.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์17,423.685,857.2066.4 %5.02,442.97420.2182.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,831.978,708.00-49.3 %0.02,510.88458.4481.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค21,984.3730,965.00-40.9 %0.01,274.38551.5556.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น9,387.93593.0093.7 %5.02,380.64296.7887.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม7,737.799,400.00-21.5 %0.01,969.74611.7568.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี9,354.247,866.0015.9 %5.01,325.51434.0867.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,907.585,229.0033.9 %5.02,897.72684.9076.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา9,738.869,907.96-1.7 %0.01,619.75449.9872.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)39,216.969,897.6074.8 %5.03,719.23292.6692.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี23,947.7015,955.9633.4 %5.02,202.04679.5069.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต9,264.516,765.0027.0 %5.0963.98389.1659.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 53,177.0912,823.8075.9 %5.02,300.85447.9280.5 %5.0
รวม 414,044 170,655 58.78 % 33,090 7,005 78.83 %