กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์125,578.85106,003.0015.6 %5.06,252.02663.5689.4 %5.0
รวม 125,579 106,003 15.59 % 6,252 664 89.39 %