สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 146,161.70142,428.002.6 %1.06,924.2610,579.76-52.8 %0.0
รวม 146,162 142,428 2.55 % 6,924 10,580 -52.79 %