สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี631,102.50349,656.0044.6 %5.07,702.801,940.4374.8 %5.0
รวม 631,103 349,656 44.60 % 7,703 1,940 74.81 %