กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า123,655.2177,000.0037.7 %5.07,893.527,652.003.1 %1.5
รวม 123,655 77,000 37.73 % 7,894 7,652 3.06 %