กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 561,416.69450,367.0019.8 %5.010,457.396,776.3935.2 %5.0
รวม 561,417 450,367 19.78 % 10,457 6,776 35.20 %