กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน105,468.47128,660.00-22.0 %0.05,851.81889.2984.8 %5.0
รวม 105,468 128,660 -21.99 % 5,852 889 84.80 %