กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง492,013.13452,439.008.0 %4.016,254.2310,444.8035.7 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,912.5616,316.00-9.4 %0.04,310.472,252.4547.7 %5.0
รวม 506,926 468,755 7.53 % 20,565 12,697 38.26 %