กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท267,662.94258,140.003.6 %1.59,216.105,910.6035.9 %5.0
รวม 267,663 258,140 3.56 % 9,216 5,911 35.87 %