กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์467,736.00292,818.0037.4 %5.06,477.141,052.8583.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย269,643.03242,000.0010.3 %5.01,313.41352.2573.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,973.232,596.0074.0 %5.043.6857.00-30.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย277,206.59232,000.0016.3 %5.01,642.201,164.9329.1 %5.0
สำนักข่าว17,506.7946,000.00-162.8 %0.05,594.531,040.1781.4 %5.0
รวม 1,042,066 815,414 21.75 % 15,071 3,667 75.67 %