กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ198,907.31166,838.6616.1 %5.07,299.462,607.9364.3 %5.0
รวม 198,907 166,839 16.12 % 7,299 2,608 64.27 %