กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 307,151.63184,355.0040.0 %5.014,031.1711,219.7120.0 %5.0
รวม 307,152 184,355 39.98 % 14,031 11,220 20.04 %