กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 120,460.37116,787.003.0 %1.55,926.85937.4184.2 %5.0
รวม 120,460 116,787 3.05 % 5,927 937 84.18 %