กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 134,944.56116,975.0013.3 %5.06,073.80634.8489.5 %5.0
รวม 134,945 116,975 13.32 % 6,074 635 89.55 %