กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 383,170.84296,534.0022.6 %5.05,623.561,240.5977.9 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,660.44605.0063.6 %5.049.0818.3362.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,665.08811.0051.3 %5.082.9344.7946.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,672.09280.0083.3 %5.093.9137.9759.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,851.20921.0067.7 %5.065.9572.74-10.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,827.0648.0097.4 %5.062.1298.33-58.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,677.92417.0075.1 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,707.841,329.0022.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,591.201.00100.0 %5.031.5922.0030.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,677.92770.0054.1 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,795.362,603.406.9 %3.052.88120.84-128.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,212.87366.0088.6 %5.068.0659.2912.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,648.07647.0060.7 %5.050.0973.53-46.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,941.92872.0055.1 %5.067.9746.8031.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,677.92558.0066.7 %5.034.6357.51-66.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,659.28255.0084.6 %5.038.4577.17-100.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,743.17251.0085.6 %5.051.5473.15-41.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,613.83415.0074.3 %5.043.2768.71-58.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,642.051,033.0037.1 %5.053.7951.224.8 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,490.541.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,699.211,754.0035.0 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,523.971,019.0033.1 %5.048.7449.08-0.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19571.0064.5 %5.055.7667.39-20.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,593.09723.0054.6 %5.069.2892.58-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,671.52187.0088.8 %5.053.7248.1810.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,659.83619.0062.7 %5.053.8743.2119.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,565.581.0099.9 %5.058.6470.01-19.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,660.20216.0087.0 %5.046.1483.95-81.9 %0.0
รวม 433,908 313,807 27.68 % 7,087 2,726 61.53 %