สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ143,676.4885,000.0040.8 %5.07,333.85618.6091.6 %5.0
รวม 143,676 85,000 40.84 % 7,334 619 91.57 %