สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน104,375.4948,166.9153.9 %5.05,223.35207.9996.0 %5.0
รวม 104,375 48,167 53.85 % 5,223 208 96.02 %