กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ93,763.5734,562.0063.1 %5.05,279.63484.9090.8 %5.0
รวม 93,764 34,562 63.14 % 5,280 485 90.82 %