กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน99,116.8629,678.0070.1 %5.05,579.791,384.6175.2 %5.0
รวม 99,117 29,678 70.06 % 5,580 1,385 75.19 %