สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน101,433.3054,000.0046.8 %5.05,213.97586.5188.8 %5.0
รวม 101,433 54,000 46.76 % 5,214 587 88.75 %